בדיקות מתקדמות בתחום האנרגיה

בדיקות הן דבר חשוב מאוד. משמעות הבדיקות היא ווידוא תקינות, בטיחות ואיכות. בנוסף הבדיקות נעשות במקרים בהם מערכות אינן עובדות כשורה ויש להבין מהם הכשלים אותם צריך לפתור.

בודק מקצועי ישתמש באמצעים מתקדמים שמאפשרים לו לנתח לעומק את המערכת ולמסור בתום הבדיקה פלט מסודר המדרג את כל ביצועי המערכת וחלקיה.

בדיקות תקופתיות בתחום האנרגיה
בדיקת מערכת סולארית
איתור תקלות למערכת סולארית
שיפור ביצועי מערכת סולארית

בדיקות מתקדמות

הבדיקות באות לאמוד אספקטים שונים במערכות לייצור אנרגיה כגון :

 

סיכום הבדיקות כולל בתוכו :

בדיקה חזותית off Grid – בדיקה חזותית של שלמות מערכת האחיזה, מערכת החשמל, ציוד החשמל וחיבוריו כולל איכות האביזרים.

בדיקת המערכת On Grid – קינפוג הממירים ומערכות התקשורת/הפעלת המערכת/בדיקת פנלים/סטרינגים/לוחות DC + AC (זרמים/מתחים)

בדיקת הארקה – בדיקת תקינות ההארקה, מדידת התנגדות ההארקה וערך לולאת התקלה הנדרש בהתאם לגודל החיבור. 

בדיקת בידוד מוליכים וזרמי זליגה באמצעות מגר בהתאמה למתח הבדיקה הדרוש.

בדיקה תרמו-גרפית – צילום כל מרכיבי המערכת באמצעות מצלמה תרמית מתקדמת לצורך זיהוי נקודות כשל במערכת

בדיקות אלו מונעות התפתחות מצבים העלולים להביא לעומס יתר במערכת ואף לגרום לשריפות במערכת החשמל. בנוסף לכך ניתן לגלות הפסדי ייצור המתבטאים בהפסד כספי רב!!

 

בסיכום פלט הבדיקות יתן הבודק את המלצותיו להמשך הטיפול במערכת במידה וישנם כשלים.

לנוחיותכם, הכנו מסמך מקיף לבדיקות מערכת און-גריד להורדה בחינם :