OFF GRID

פירוש המושג ״מערכות OFF GRID עצמאיות״ –
מערכות היברידיות שמתבססות על קליטת אנרגיה מהשמש ואגירתה בתאי קיבול חשמליים, בתצורה זו ניתן להשתמש באנרגיה הסולארית גם ביום וגם בלילה וכל זאת ללא כל תלות בחברת החשמל.
יצור חשמל ללא תלות
יצור אנרגיה בכל מקום
אספקה 24/7

*סרטון הסברה מבית חוד אנרגיה