ניטור ובקרה בתחום האנרגיה

ההשקעה בתחום האנרגיה היא חשובה וחכמה, עם זאת יש לוודא שאכן המערכת פועלת ומספקת את כמות האנרגיה המצופה. לשם כך חשוב להתקין מערכות ניטור חכמות בכל מערכת ליצור אנרגיה. מערכות הניטור מספקות נתונים בזמן אמת על המערכת וביצועיה. כמו כן המערכות מאפשרות לכמת את הספקי המערכת לאורך זמן ובהשוואה לתקופות זמן שונות כדי לאמוד את טיבה של המערכת בהשוואה למסגרות זמן קודמות.

ניטור ובקרה בזמן אמת
איתור תקלות
התראות מותאמות אישית

ניטור ובקרה

כחלק מהשירותים שלנו בחוד אנרגיה אנו מוודאים שכל לקוחותינו מקבלים גישה למצב המערכת בכל רגע נתון. בנוסף אנו גם עוקבים אחר ביצועי המערכות ומיידעים את הלקוח במידה וישנו צורך בתחזוקה שוטפת, בדיקה ואף קריאה לצוות ניקיון של המערכת.

הבקרה על המערכת היא חשובה שהרי כל רגע שהיא לא מתפקדת – שווה כסף רב. במערכות הבקרה המתקדמות ניתן לצפות בתפוקת המערכת, מתחים, זרמים, תקינות המערכת ועוד.